رفتن به محتوای اصلی
آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال

آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال

برای آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال ابتدا باید اشاره کنم که اعدادی که در عصر حاضر به‌طور وسیعی از آن‌ها استفاده می‌کنیم، شاید در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سال پیش به وجود آمده‌اند و بعدها برای…

بیشتر بخوانید
پنج کاربرد مهم اینترنت اشیا

پنج کاربرد مهم اینترنت اشیا

ما در این مقاله ذکر پنج کاربرد مهم اینترنت اشیا می‌پردازیم و بیان خواهیم نمود که اینترنت اشیاء نقش بسیار مهمی در آسان‌سازی امور و دقت بیشتر به همراه دارد بخصوص مصرف بهینه انرژی یاری می‌نماید. فنّاوری اینترنت اشیا در…

بیشتر بخوانید
شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

برای شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک ابتدا باید اشاره کنم که شکل موج ولتاژ یا جریان سینوسی، ولتاژ یا جریان متناوب نیز می‌گویند. به‌طور کلی به هر شکل موجی که در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند…

بیشتر بخوانید
آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

برای آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک با ایک مثال آغاز می کنم بر فرض شرکتی می خواهد فردی را استخدام کند. اگر فردی دارای سابقه کیفری باشد استخدام نمی‌شود، یعنی ورودی (سابقه کیفری)  هست ولی خروجی صفر…

بیشتر بخوانید
آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

برای آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک باید اشاره کنم که منابع تولید الکتریسیته متنوع است ولی در همه‌ی این منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می‌شود. شکل موج ولتاژ مستقیم به صورت…

بیشتر بخوانید
آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

برای آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک هر دستگاهی که انرژی الکتریکی یک یا چند بار یا مصرف کننده را تامین کند را می گویند. به عبارتی منبع تغذیه‌یک دستگاه الکترونیکی است که ولتاژ موجود معمولاً ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر…

بیشتر بخوانید
شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک

شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک

برای شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک اگر در یک مدار الکتریکی دو یا چند مصرف‌کننده به‌گونه‌ای به هم‌بسته شوند که جریان عبوری از هر یک از آن‌ها یکسان باشد، می‌گوییم مصرف‌کننده‌ها باهم سری بسته‌شده‌اند. مصرف‌کننده‌ها می‌توانند مقاومت‌های مساوی…

بیشتر بخوانید
بازگشت به بالا