رفتن به محتوای اصلی
آشنایی با ساختمان داخلی خازن

آشنایی با ساختمان داخلی خازن

ساختمان داخلی خازن از دو صفحه ی هادی که بین آن ها عایق قرار دارد تشکیل می‌شود. به صفحات هادی، جوشن نیز گفته می‌شود. شکل زیر علامت قرار دادی و ساختمان داخلی خازن در حالت کلی نشان داده شده است.…

بیشتر بخوانید
شناخت جریان تک فاز و سه فاز

شناخت جریان تک فاز و سه فاز

قبل از شناخت جریان تک فاز و سه فاز باید اضافه کنم که از دلایل تولید ولتاژ به‌صورت شکل موج سینوسی، تولید و انتقال آسان آن است. به جریان متناوب جریان سینوسی رسم شده در شکل زیر یک‌فاز می‌گویند. جریان…

بیشتر بخوانید
آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی

برای آشنایی با اختلاف فاز و زاویه فاز موج سینوسی باید اشاره کنم که به مقادیر حداکثر دامنه در جهت مثبت یا منفی دامنه‌ی ماکزیمم (پیک Peak یا بیشینه) شکل موج سینوسی می‌گویند و آن را با V m نشان…

بیشتر بخوانید
سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال

برای شناخت سیستم دودویی یا باینری در الکترونیک دیجیتال در سیستم دودویی علائم به‌کاررفته ۰ و۱ (دوتا) هستند. برای شمارش صفر و یک از این علامت‌ها استفاده می‌کنیم و برای نمایش دادن اعداد بزرگ‌تر از یک، این دو علامت را…

بیشتر بخوانید
آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال

آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال

برای آشنایی با سیستم ده دهی در الکترونیک دیجیتال ابتدا باید اشاره کنم که اعدادی که در عصر حاضر به‌طور وسیعی از آن‌ها استفاده می‌کنیم، شاید در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سال پیش به وجود آمده‌اند و بعدها برای…

بیشتر بخوانید
شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک

برای شناخت انواع شکل موج‌ها متناوب در الکترونیک ابتدا باید اشاره کنم که شکل موج ولتاژ یا جریان سینوسی، ولتاژ یا جریان متناوب نیز می‌گویند. به‌طور کلی به هر شکل موجی که در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند…

بیشتر بخوانید
آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

برای آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک با ایک مثال آغاز می کنم بر فرض شرکتی می خواهد فردی را استخدام کند. اگر فردی دارای سابقه کیفری باشد استخدام نمی‌شود، یعنی ورودی (سابقه کیفری)  هست ولی خروجی صفر…

بیشتر بخوانید
آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

برای آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک باید اشاره کنم که منابع تولید الکتریسیته متنوع است ولی در همه‌ی این منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می‌شود. شکل موج ولتاژ مستقیم به صورت…

بیشتر بخوانید
آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

برای آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک هر دستگاهی که انرژی الکتریکی یک یا چند بار یا مصرف کننده را تامین کند را می گویند. به عبارتی منبع تغذیه‌یک دستگاه الکترونیکی است که ولتاژ موجود معمولاً ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر…

بیشتر بخوانید
شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک

شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک

برای شناخت مدارات سری و موازی در الکترونیک اگر در یک مدار الکتریکی دو یا چند مصرف‌کننده به‌گونه‌ای به هم‌بسته شوند که جریان عبوری از هر یک از آن‌ها یکسان باشد، می‌گوییم مصرف‌کننده‌ها باهم سری بسته‌شده‌اند. مصرف‌کننده‌ها می‌توانند مقاومت‌های مساوی…

بیشتر بخوانید
بازگشت به بالا