آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

برای آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک با ایک مثال آغاز می کنم بر فرض شرکتی می خواهد فردی را استخدام کند. اگر فردی دارای سابقه کیفری باشد استخدام نمی‌شود، یعنی ورودی (سابقه کیفری)  هست ولی خروجی صفر است و اگر فرد سابقه کیفری نداشته باشد استخدام خواهد شد.

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

. خصوصیات دروازه NOT:

 دروازه‌ای است که اولاً یک ورودی دارد

ثانیاً خروجی آن زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که ورودی آن در وضعیت صفر منطقی باشد.

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک
[irp posts=”14346″ name=”دروازه‌ و گیت منطقی پایه در الکترونیک”]

اگر به ورودی این مدار (A) ولتاژ حدود صفر ولت اعمال کنیم، ترانزیستور قطع می‌شود و ولتاژ خروجی آن تقریباً همان ولتاژ تغذیه (در این شکل ۵ ولت) خواهد شد اما با اعمال ولتاژ حدود ۵ ولت ترانزیستور T1 اشباع می‌شود و ولتاژ خروجی حدود ۲/۰ ولت خواهد شد. که همان صفر منطقی است.

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیکآشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

چنانچه بخواهیم عملکرد دروازه منطقی NOT را با مدار ساده کلیدی نمایش دهیم از شکل زیر می‌توان این دروازه را درک کرد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید کلید در حالت باز است ولی لامپ روشن می‌شود.

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

شکل دوم در این وضعیت کلید بسته است ولی لامپ روشن نمی‌شود. اگر حالت باز کلید را صفر منطقی در نظر بگیریم (جریان عبوری از کلید صفر است)، حالت بسته کلید، یک منطقی را نشان می‌دهد.

آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک
آشنایی با دروازۀ NOT یا نه در الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید