آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

برای آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک باید اشاره کنم که منابع تولید الکتریسیته متنوع است ولی در همه‌ی این منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می‌شود. شکل موج ولتاژ مستقیم به صورت تصویر زیر است.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

تعدادی از روش‌های تولید الکتریسیته به شرح زیر است:

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

ولتاژ مستقیم DC

تولید انرژی الکتریکی (DC) با استفاده از فعل‌وانفعالات شیمیایی

انرژی الکتریکی از طریق شیمیایی ذخیره می‌شود. یک پیل انرژی الکتریکی را به‌صورت شیمیایی در خود ذخیره می‌کند و هنگام پس دادن انرژی، آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. باتری یک مولد انرژی الکتریکی مستقیم یا DC است.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

تولید انرژی الکتریکی (DC) با استفاده از حرارت

یک ترموکوپل انرژی حرارتی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند، این مولد نیز یک مولد DC است.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

تولید انرژی الکتریکی (DC) با استفاده از صفحات فتوسل حساس به نور خورشید

یک سلول خورشیدی که انرژی نورانی (مثلاً نور خورشید) را مستقیماً به انرژی الکتریکی (DC) تبدیل می‌کند. تولید الکتریسیته با استفاده از انرژی خورشید در مقیاس کم مقرون‌به‌صرفه است. امروزه برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس بسیار وسیع طرح‌های گسترده‌ای در دست اقدام و در حال فراگیر شدن است.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

 ولتاژ متناوب AC

برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع مانند تأمین برق شهر از روش‌های مختلف تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. این روش تولید از طریق میدان مغناطیسی که با چرخش یک هسته در داخل پوسته سیم‌پیچی شده که انرژی چرخشی آن به‌وسیله بخارآب یا فشار آب یا جریان باد و… انجام می‌شود است این نوع ولتاژ را ولتاژ متناوب سینوسی می‌گویند. قابل‌ذکر است که در نیروگاه‌های تولید برق، ولتاژ متناوب به‌صورت سینوسی تولید می‌شود.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک [irp posts=”14478″ name=”آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک”]

نمودار تغییرات ولتاژ متناوب برحسب تغییرات زمان نشان داده‌شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دامنه‌ی موج سینوسی با گذر زمان از صفر به‌تدریج زیاد می‌شود و دوباره به صفر می‌رسد سپس در جهت مخالف زیاد می‌شود و دوباره به صفر می‌رسد و این روند ادامه می‌یابد. یکی از دلایل تولید ولتاژ به‌صورت شکل موج سینوسی تولید و انتقال آسان آن است. این نوع ولتاژ در مدارهای الکتریکی که حاوی مقاومت اهمی است، جریانی را تولید می‌کند که شکل موجی مانند شکل موج، ولتاژ است.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک

به این شکل موج جریان سینوسی می‌گویند؛ به‌عبارت‌دیگر محور عمودی تغییرات جریان و محور افقی زمان را نشان می‌دهد. اصطلاحاً به شکل موج ولتاژ یا جریان سینوسی، ولتاژ یا جریان متناوب نیز می‌گویند. به‌طورکلی به هر شکل موجی که در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند و در فواصل زمانی معینی دائماً تکرار شود شکل موج متناوب می‌گویند.

آشنایی با ولتاژ مستقیم و متناوب در الکترونیک]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید