آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

برای آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک هر دستگاهی که انرژی الکتریکی یک یا چند بار یا مصرف کننده را تامین کند را می گویند. به عبارتی منبع تغذیه‌یک دستگاه الکترونیکی است که ولتاژ موجود معمولاً ولتاژ ۲۲۰ ولت برق شهر را دریافت و آن را تبدیل به ولتاژ DC موردنیاز برای راه اندازی مدارهای الکترونیکی می‌باشد. خروجی منبع تغذیه می‌تواند ثابت مانند منبع تغذیه کامپیوترها و منابع تغذیه صنعتی یا متغیر باشد، درصورتی‌که منبع تغذیه دارای ولتاژ خروجی متغیر باشد.آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

بر روی پانل منبع تغذیه متغیر و آزمایشگاهی ، یک ولوم قرار می‌دهند. با تغییر این ولوم می‌توان ولتاژ خروجی را به مقدار دلخواه تنظیم کرد؛که معمولاً در منابع تغذیه کامپیوتر مقدار ۳ ولت، ۵ ولت و ۱۲ ولت و در منبع تغذیه آزمایشگاهی بین ۰ ولت تا ۳۰ ولت قابل‌تغییر است و در این منبع تغذیه‌ها می‌توان مقدار جریان را بنا بر نوع منبع تغذیه بین ۰ آمپر تا ۵ آمپر تغییر داد. در شکل زیر منبع تغذیه آزمایشگاهی با خروجی متغیر نشان داده است خروجی این منابع تغذیه‌ی متغیر ولتاژ DC متغیر شده است. بیشتر منابع تغذیه‌ی آزمایشگاهی، دارای یک ولت‌متر و یک آمپرمتر هستند دیجیتالی و آنالوگی از نوع قدیمی آن هستند تا ولتاژ دو سر خروجی منبع تغذیه و جریان مصرف‌کننده را بدون نیاز به یک ولت‌متر و آمپرمتر دیگر، نشان دهند.

آشنایی با منبع تغذیه در الکترونیک

از طرفی برای محدود کردن جریان خروجی در مقابل اتصال کوتاه و یا به هر دلیل دیگر، یک ولوم به نام «Current» روی دستگاه نصب‌شده است با تنظیم این ولوم می‌توان جریان خروجی منبع تغذیه را به هر مقدار دلخواه تنظیم کرد.

[irp posts=”14281″ name=”وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی در الکترونیک”]

در منابع تغذیه‌ای که سیستم حفاظت در مقابل اتصال کوتاه دارند، برای تنظیم حداکثر جریان خروجی، دو ترمینال ولتاژ خروجی را با یکدیگر اتصال کوتاه می‌کنند و با تغییر ولوم«Current» مقدار ماکزیمم جریان خروجی منبع تغذیه را تنظیم می‌کنند، توجه داشته باشید هنگام اتصال کوتاه ولتاژ دو سر ترمینال خروجی منبع تغذیه نزدیک به صفر می‌شود.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید