شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک

برای شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک باید توجه نماییم که مقاومتهای وابسته تحت تاثیر عوامل بیرونی و محیطی عمل می کنند که در در این مقاله به انواع آنها و تاثیراتی که بروی این مقاومتها می گذارد می پردازیم در ادامه به بررسی وابسته به حرارت، نور، ولتاژ و مغناطیس و… ادامه می دهیم

شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک

مقاومت وابسته به حرارت ترمیستور(Thermistor Thermally sensitive Resistor)

این مقاومت ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقدار مقاومت آن ها اثر می گذارد.

از این مقاومت ها در مدارهابه صورت حس کننده(Sensor) های حرارتی در مسیر دستگاه های الکتریکی نظیر موتورهای الکتریکی ، کوره ها ، سیستم های تهویه و تبرید استفاده می شود . به طور کلی ترمیستورها در مداراتی که دما را اندازه گیری یا کنترل می کنند به کار می روند و در دو نوع ساخته می شوند .

ترمیستورها در دو نوع:

Negative Temperature Coffication) NTC) 

Positive Temperature Coffication) PTC)

مقاومت حراراتی NTC

ترمیستوری است(NTC) که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومت آن کاهش می یابد. در شکل علامت اختصاری و شکل ظاهری آن آشنا می شوید.

 

 مقاومت حرارتی PTC

ترمیستوری است(PTC) که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومت آن افزایش می یابد. در شکل علامت اختصاری و شکل ظاهری آن آشنا می شوید.

شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک [irp posts=”14313″ name=”شناخت انواع مقاومت الکتریکی در الکترونیک”]

مقاومت وابسته به نور فتورزیستور (Photo Resistor)

در بحث شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک به مقاومتهای تابع نور می رسیم مقدار این مقاومت تابع نور تابیده شده به آن است. هر قدر شدت نور بیشتر شود، مقدار مقاومت فتو رزیستور کاهش می یابد. از جمله کاربردهای این مقاومت استفاده ی آن در دوربین های عکاسی و کلیدهای نوری و چشم های الکترونیکی است .در شکل علامت اختصاری و شکل ظاهری آن آشنا می شوید.

مقاومت وابسته به ولتاژ واریستور (Voltage Dependent Resistor) 

مقاومت های متغیری هستند(VDR) که مقدار مقاومت آن ها، در برابر ولتاژهای مختلف ثابت نیست و تغییر می کند. مقدار اهم این مقاومت ها با ولتاژ رابطه ی معکوس دارد یعنی هر قدر ولتاژ داده شده بیشتر شود مقاومت ها مقدار مقاومت کاهش می یابد واریستورها به پلاریته ی ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود ، زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند. از جمله کاربرهای این مقاومت ها عبارتند از : ۱- تثبیت کنندهای ولتاژ ۲- حفاظت مدارها در مقابل اضافه ولتاژها در لحظات قطع و وصل کلید.

شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک
مقاومت های تابع میدان مغناطیسی(Magnetic Dependen Resistor)

مقاومت های تابع میدان(MDR) به مقاومت هایی گفته می شود که به سبب اثر میدان مغناطیسی بر آنها مقدار اهمشان تغییر می کند. در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی استفاده شده که دارای ضریب حرارتی منفی هستند. به همین دلیل در صورت افزایش دما مقدار مقاومت آن ها کاهش می یابد.

شناخت انواع مقاومت وابسته در الکترونیک]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید