شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

برای شناخت گیت AND یا و در الکترونیک مثالی آغاز می کنم موسسه‌ای می‌خواهد فردی را استخدام کند، از شرایط استخدام، داشتن مدرک کارشناسی و گواهی‌نامه مهارت در کار با کامپیوتر است. بدین ترتیب فردی می‌تواند از دروازه شرکت عبور کند و به استخدام درآید که لیسانس و گواهی مهارت در کار با کامپیوتر داشته باشد، اگر هرکدام از شرایط را نداشته باشد استخدام نمی‌شود.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

مثلاً در مورد آقای B لیسانس دارد پس یکی از ورودی‌ها یک است اما گواهی‌نامه کار با کامپیوتر را ندارد پس ورودی دوم صفر است. درنتیجه این فرد استخدام نمی‌شود بنابراین خروجی نیز صفر است. یا خانم C  لیسانس ندارد پس یکی از ورودی‌ها صفر است، اما گواهی‌نامه کار با کامپیوتر را دارد درنتیجه ورودی دوم یک است. بازهم این فرد استخدام نمی‌شود ولی آقای D هم لیسانس و هم گواهی‌نامه مهارت کار با کامپیوتر را دارد پس هر دو ورودی یک است و این فرد استخدام می‌شود.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

برای شناخت گیت AND یا و در الکترونیک باید گفت، دروازه‌ای است که چنان چه همه ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشند، خروجی آن نیز در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت حتی اگر یکی از ورودی‌های آن در وضعیت صفر منطقی باشد، خروجی این دروازه در وضعیت صفر منطقی خواهد بود. در مدار فوق کلید A وصل و کلید B قطع است، درنتیجه لامپ روشن نخواهد شد.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

در این مدار کلید A قطع و کلیدB  وصل است، درنتیجه لامپ روشن نخواهد شد.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

در این مدار هر دو کلید A  و B وصل هستند. درنتیجه لامپ روشن خواهد شد.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک

[irp posts=”14331″ name=”مفهوم صفر و یک منطقی در الکترونیک”]

اگر حالت باز کلید را صفر منطقی و حالت بسته آن را یک منطقی در نظر بگیریم. همان‌طور که از جدول صحت نیز پیداست خروجی این دروازه منطقی (Y)  زمانی در وضعیت یک منطقی قرار می‌گیرد که همه ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشند.

شناخت گیت AND یا و در الکترونیک]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید