دروازه‌ و گیت منطقی پایه در الکترونیک

دروازه‌ و گیت منطقی پایه در الکترونیک اساس کار ماشین‌حساب‌ها، کامپیوترها، مدارهای کنترل و مدارات دیجیتالی است. به‌عبارت‌دیگر، یک کامپیوتر یا ماشین‌حساب و … از تعدادی دروازه‌های منطقی تشکیل‌شده است.یک دروازهٔ منطقی یا گیت منطقی روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می‌دهد و سرانجام یک خروجی منطقی را تولید می‌کند. البته ممکن است از قطعات الکترومغناطیسی مانند رله‌ها، قطعات اپتیکال یا حتی مکانیکی ساخته شوند.گیت های منطقی از مبنای دودویی یا همان اعداد باینری پیروی می کنند.

دروازه‌ و گیت منطقی پایه در الکترونیک

دروازه‌ و گیت منطقی پایه در الکترونیک

در کامپیوتر یا ماشین‌حساب یک دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. در مدارهای غیر کامپیوتری، ساخت دروازه‌های منطقی با استفاده از کلیدها، شستی‌ها، رله‌ها،سانسورها و … نیز امکان‌پذیر است اما به دلیل پایین بودن سرعت قطع و وصل این‌گونه قطعات، آن‌ها با قطعات الکترونیکی قابل‌مقایسه نیستند. لذا در مواردی که سرعت قطع و وصل مطرح نیست و تعداد دروازه‌ها نیز بسیار محدود است، از این قطعات هم برای ساختن دروازه‌های منطقی استفاده می‌شود. گیت‌های منطقی عمدتاً از قطعات الکترونیکی مانند دیودها و ترانزیستورها تشکیل می‌شوند، ولی ممکن است.

[irp posts=”14331″ name=”مفهوم صفر و یک منطقی در الکترونیک”]

به‌طور خلاصه یک دروازه منطقی، یک مدار الکتریکی یا مدار الکترونیکی است که با توجه به حالت‌هایی که به ورودی آن داده می‌شود )صفر یا یک منطقی(، خروجی آن نیز در وضعیت صفر یا یک منطقی قرار می‌گیرد.(در مقاله قبلی در مورد صفر و یک منطقی شرح داده‌ایم) بدین ترتیب، انواع دروازه‌های منطقی وجود دارد که در مقالات بعدی  به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید