شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک

برای شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک ابتدا همانطور که در بحث سیگنال آنالوگ بیان شد هر چیزی که حاوی اطلاعات و دیتا باشد را سیگنال می‌گویند. سیگنال دیجیتال یک سیگنال گسسته در زمان است یعنی چه گسسته در زمان؟ یعنی مقادیر ولتاژ و یا جریان به‌صورت عددهایی فاصله دار و با فاصله زمانی نا منظوم (ناپیوسته در زمان) تعیین می‌شوند و عددی دیگر مابین این اعداد وجود ندارد. مثلا ما عدد 3.75 ولت مانند سیگنال آنالوگ نداریم حال اگر این تصاویر و صداها وارد یک کامپیوتر شوند، به اعداد تبدیل می‌شوند.این تبدیل را به زبان ساده دیجیتال می‌گویند. باید اضافه کنم که دیجیتال ساخت دست انسان است ولی آنالوگ از ابتدا در طبیعت موجود بوده است. ذات وجود دیجیتال از آنالوگ است فقط به حالتی دیگر تبدیل شده.

شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک

شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک

برای درک بیشتر شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک مثالی عرض می کنم فرض کنیم برای پر کردن یک حوضی ابتدا در لحظه اول 3 سطل آب در حوض می ریزیم و یک ساعت بعد 1 سطل آب و 4 ساعت بعد 2 سطل آب و…پس متوجه شدین که ما به‌طور گسسته و نامنظم مقادیری آب داخل حوض آب ریختیم اطلاعات عددی برای محاسبه این گونه است که: 3,4,2 دیجیتال فنّاوری الکترونیک را توصیف می‌کند که داده‌ها را تولید، ذخیره و پردازش می‌کند اطلاعات به‌صورت رقمی یا عددی و شماره ای ارائه و پردازش مثبت و منفی بیان می‌شود. مثبت بیان کننده (1) و منفی بیان کننده (0) است.

[irp posts=”13980″ name=”شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی”]

بنابراین، داده‌های ارسال شده یا ذخیره شده با فنّاوری دیجیتال به زبان 0 و 1 بیان می‌شود (هر کدام از این رقم ها یک بیت نامیده می‌شود) این سیگنالها را باینری یا منطقی می‌نامند. سیگنال منطقی را با ولتاژ نشان می دهند مثلا 0 ولت را صفر منطقی و 5 ولت را یک منطقی می‌نامند.

شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک

وقتی به حافظه یک کامپیوتر سیگنالی (0 و 1) ارسال می کنیم که برفرض نمونه مقادیر 00111001 باید سیگنال و شکل موجی مانند شکل زیر به نشان دهد.

شناخت سیگنال دیجیتال در الکترونیک

باید توجه داشته باشید که دیجیتال فقط صفر و یک را می‌شناسد و غیر این ارقام دیگری را ارسال کنیم سیستم ارورر می‌دهد و دیجیتال قوانینی وجود دارد که مدارات دیجیتال تابع آن هستند. معمولاً مقادیر بین 0 الی 2 ولت را صفر منطقی نامیده‌اند و 3 الی 5 ولت را یک منطقی می‌گویند و مقادیر 2 الی 3 نیز ارور و خطا محسوب می‌شود. معروف‌ترین فنّاوری مورداستفاده در دیجیتال فنّاوری TTL و CMOS هستند که در TTL  از 0 الی 0.8 ولت 0 منطقی و از 2 ولت الی بالاتر را یک منطقی و در CMOS از 0 تا 1.5 ولت صفر منطقی و 3.5 تا 5 ولت را یک منطقی می‌نامند.

[irp posts=”13109″ name=”الکترونیک و اجزای الکترونیک”]]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید