شناخت انرژی الکتریکی در الکترونیک

برای شناخت انرژی الکتریکی در الکترونیک ابتدا باید بدانیم که منبع تغذیه الکتریکی مانند برق شهر یا باتری، انرژی موردنیاز وسایل الکتریکی را تأمین می کند. وقتی یک هیتر برقی را به پریز برق متصل می‌کنید، هیتر برقی انرژی الکتریکی را از شبکه برق دریافت می کند و آن را به انرژی حرارتی و یا گرمایی تبدیل می‌نماید. هر چه مدت‌زمان وصل هیتر برقی به شبکه برق بیشتر باشد، گرمای بیش‌تری در هیتر برقی تولید می‌شود و انرژی بیش‌تری را از شبکه برق دریافت می کند. پس انرژی مصرفی رابطه مستقیم بازمان دارد و به‌صورت رابطه زیر تعریف می‌شود:

شناخت انرژی الکتریکی در الکترونیک [irp posts=”13980″ name=”شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی”]

شناخت انرژی الکتریکی در الکترونیک

واحد انرژی الکتریکی، وات-ثانیه یا ژول است. یک ژول عبارت است از تلفات توان یک وات در مدت یک ثانیه معمولا از واحد بزرگ‌تر و کاربردی‌تر انرژی، کیلووات استفاده می کنند. هر کیلووات برابر 1000 وات و هر کیلووات برابر با 1000 وات‌ساعت است. معمول‌ترین دستگاه برای اندازه‌گیری انرژی الکتریکی، کنتور برق چرخش و دیجیتالی است. کنتور برق، دستگاهی است که انرژی مصرفی منازل یا کارخانجات را بر حسب کیلو وات ساعت اندازه گیری می کند.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید