شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی

شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی به رابطه بین مقاومت، شدت‌جریان و اختلاف‌پتانسیل گویند که نخستین بار فیزیکدان آلمانی به نام اهم بیان کرد. به‌عبارت‌دیگر در یک مدار، اگر ولتاژ ثابت باشد، هرقدر مقدار مقاومت بیشتر می‌شود، مقدار جریان عبوری از آن کمتر می‌شود. در مداری که اختلاف‌پتانسیل یک ولت بین دو سر مقاومت یک اهمی برقرار باشد؛ جریانی با شدت یک آمپر از مدار می‌گذرد با دو برابر شدن ولتاژ اختلاف‌پتانسیل و ثابت ماندن مقاومت، شدت‌جریان دو برابر می‌شود، اگر اختلاف‌پتانسیل دو سر مدار را نصف کنیم مقدار جریان نصف می‌شود.بر اساس قانون اهم، مقدار مقاومت نسبت مستقیم با ولتاژ و نسبت معکوس با جریان دارد. در رابطه قانون اهم، مقدار ولتاژ برحسب ولت، جریان برحسب آمپر و مقاومت برحسب اهم است. شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی

شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی

مسیر کاملی را که برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد ((مدار الکتریکی)) گویند. هر وسیله ی الکتریکی برای این که بتواند کار و عملی انجام دهد ضروری است تا جریان الکتریکی از یک قطب تولید کنده منبع فرستاده شود و پس از عبور از وسیله مورد نظر و انجام کار به قطب دیگر مولد باز گردد… اجزای اصلی یک مدار الکتریکی ساده عبارت‌اند از :

– منبع تغذیه (باتری – ژنراتور)

– سیم‌های رابط – مصرف‌کننده (بار) شناخت قانون اهم در یک مدار الکترونیکی [irp posts=”13978″ name=”شناخت قانون کولن در الکترونیک”]

مصرف کننده یا بار وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به به انرژی دیگری تبدیل می کند. مانند لامپ روشنایی انرژی الکتریکی را به به انرژی روشنایی تبدیل می کند. میزان توانایی انجام کار در مصرف کننده های الکتریکی را برحسب توان آنها می سنجند که در مقاله در زمینه توان در مورد توان الکتریکی بحث شده است که می توانید مطالعه فرمایید. توجه داشته باشید که زمانی دریک مدار جریان برقرار می‌شود که مداربسته باشد و اگر باوجود منبع انرژی در مدار جریان برقرار نباشد می‌گوییم مدارباز است.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید