شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک

برای شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک این را مدنظر داشته باشید که هرگاه اختلاف‌پتانسیل و یا ولتاژ ثابتی را به دو سر یک سیم مسی و سپس به دو سر یک سیم آهنی متصل می‌کنیم. شدت‌جریانی که از هر یک از دو سیم عبور می‌کند با دیگری اختلاف دارد سیم آهنی در مقابل عبور جریان یا به‌عبارت‌دیگر در مقابل حرکت الکترون‌ها ایستادگی بیشتری نشان می‌دهد درحالی‌که سیم مسی در مقابل عبور جریان ایستادگی کمتری می‌کند. خاصیت ایستادگی جسم در مقابل حرکت الکترون‌ها جریان الکتریکی را مقاومت الکتریکی می‌نامند.

به زبان دیگر، شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک به عبارتی خاصیتی از ماده است که با عبور جریان مخالفت می کند. بطور کلی جسم، ماده یا قطعه‌ای که در برابر عبور جریان الکتریکی ایستادگی می کند را مقاومت می‌نامند و آن را با حرف (R) که حرف ابتدایی کلمه لاتین (Resistorنشان می‌دهند.

شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک

شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیک

واحد مقاومت الکتریکی اهم است. اگر به دو سر مقاومتی اختلاف‌پتانسیل یک ولت اتصال دهیم، چنان چه از آن جریانی برابر با یک آمپر عبور کند، مقدار آن مقاومت یک اهم است اهم را با حرف یونانی امگا (Ω) نشان می‌دهند.

شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیکباید اضافه کرد که مقاومت تقریبا در تمامی هادی و نیمه هادی و حتی عایقها در مقابل عبور جریان وجود دارد و آستانه مقاومت اجسام با هم متفاوت هست و این بستگی به شدت جریان و ولتاژ دارد حتی هوا هم داری مقاومتی است که بطور قراردادی مقاومت هوا بینهایت است بخاطر همین در مولتی مترهای آنالوگ در جایی که عقربه مولتی می ایستد علامت بینهایت & دارد.

شناخت مقاومت الکتریکی در الکترونیککه این مقاومت الکتریکی در الکترونیک موضوع را در آشنایی با مولتی متر اشاره کرده ایم پس نتیجه می گیریم همه اجسام دارای مقاومت هستند و این بستگی به ساختار عدد اتمی آن دارد که در لایه آخر خود چه تعداد الکترون آزاد دارند که در مباحث قبلی به تفصیل توضیح داده شده است. 

[irp posts=”13109″ name=”الکترونیک و اجزای الکترونیک”]]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید