فراماده‌ای فراتر از سرعت کامپیوترها و مدارات الکترونیکی دیجیتال

گروهی از دانشمندان موسسه فیزیک و تکنولوژی مسکو و موسسه فیزیک نظری آکادمی علوم روسیه فراماده‌ای فراتر از سرعت کامپیوترها و مدارات الکترونیکی دیجیتال طراحی کرده اند که از عناصر نقره تشکیل شده است و نور را به صورت غیر معمولی منکسر می کند. این فراماده یا متا ماده بصورت دوبعدی طراحی شده است. نتایج مدلسازی های کامپیوتری نشان داد که این ماده می تواند عملکرد بسیار خوبی برای نورهایی در طول موج 400 تا 500 نانومتر داشته باشد که شامل نور بنفش، آبی و آبی روشن است.کارایی در این حالت به صورت درصد نوری که در جهت دلخواه منتشر می شود تعیین می شود. کارایی این فراماده در انکسار نور 70درصد و در بازتاب نور برابر با 80 درصد است. به طور نظری این ماده حتی می تواند کارایی صد در صد داشته باشد، اما در عمل بخشی از آن به علت مقاومت هدر می رود.

کامپیوترها و مدارات الکترونیکی دیجیتال

عقب نشینی کامپیوترها و مدارات الکترونیکی دیجیتال

متاماده یا فراماده‌ای فراتر از سرعت کامپیوترها و مدارات الکترونیکی دیجیتال خصوصیات آن به طور مصنوعی ایجاد شده است. پسوند متا به معنی است که خصوصیات ماده جدای از آن چیزی است که معمولا در طبیعت مشاهده می کنیم. معمولا وقتی درباره متا مواد صحبت می کنیم. به معنای موادی است که شاخص انکسار منفی دارند. وقتی نور به سطح چنین اجسامی برخورد می کند، نور را در جهت مخالف مواد عادی منکسر می کند تفاوت میان رفتار خود در محیط با شاخص انکسارمنفی ومثبت قابل مشاهده است، درست مثل وقتی که یک میله در داخل مایع قرار داده می شود.

[irp posts=”131″ name=”10 روش ساده برای افزایش سرعت رایانه”]

نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند برای کنترل سیگنالهای نوری در ابزار های فوق العاده متراکم مورد استفاده قرار بگیرد. این مطالعه درخصوص استفاده از این مواد در تکنولوژی های پردازش اطلاعات و انتقال نور کار شده است که به تسهیل پردازش های کامپیوتری در آینده کمک خواهد کرد.

منبع: Optical Material Express نویسنده: علی ائلدار جعفریان

 

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید