کاغذ با قابلیت ذخیره‌سازی الکتریسیته

محققان سوئدی موفق به ساخت تکنولوژی ذخیره سازی الکتریسیته با کاغذ شدند. این کاغذهمانند یک ابر خازن عمل میکند در فرآیند ساخت این کاغذ از نانوسلولزها و پلیمر های رسانا استفاده شده است.پژوهشگران الکترونیک آلی دانشگاه لینکوپینگ در سوئد موفق به ساخت شدند که می توان الکتریسیته را در خود نگه دارد. نتایج مربوط به ساخت نانو سلولز و پلیمر های رسانا است.

ذخیره سازی الکتریسیته با کاغذ

ذخیره سازی الکتریسیته با کاغذ

این کاغذ که قطری در حدود 15 سانتیمتر و ضخامتی در حد دهم میلیمتر دارد، قادر به ذخیره 1 فاراد الکتریسیته است که قابلیتی در حد یک ابر خازن موجود در بازار دارد. این ماده می تواند چند صدبار شارژ شود در حالی که در هر بار تنها چند ثانیه فرآیند شارژ طول خواهد کشید.یک ماده بسیار رویایی است چرا که در حال حاضر همه به دنبال استفاده از مواد تجدید پذیر هستند. از این ماده می توان برای ذخیره انرژی در تابستان و مصرف آن در زمستان استفاده کرد.

ذخیره سازی الکتریسیته با کاغذ

ماده اصلی ذخیره سازی الکتریسیته با کاغذ نانوسلولز است که برای ساخت آن، الیاف است. الیاف این کاغذ نانوسلولز است که برای ساخت آن، الیاف سلولز در معرض فشار زیاد داده سلولز در معرض فشار زیاد داده شاید و در نهایت ساختار هایی با قطر 20 نانو متر به دست آمده است این نانو سلولزها در محلول آبی ریخته شده و با پلیمری باردار ترکیب شده اند.این پلیمر به صورت یک پوشش اطراف الیاف را گرفته است.

[irp posts=”227″ name=”پردازنده داروین برای پردازش سریع اطلاعات”]

بین پلیمرها، محلول آبی مانند یک الکترونیک رفتار می کند.این کاغذ موفق به ثبت رکوردی در انتقال یون و الکترون شده است که دلیل ظرفیت بالای ذخیره سازی این کاغذ وجود همین ویژگی استپالپ به دست آمده از فرآینده ساخت این کاغذ شباهت زیادی به پالپ کاغذ معمولی دارد و به سادگی می توان با تبخیر آب، آن را به کاغذ تبدیل کرد.

منبع: Advanced Materials نویسنده: علی ائلدار جعفریان]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید