ساخت ترانزیستوری از یک تک اتمی فسفر

کوچکترین واحد ماده به کوچکترین واحد رایانش تبدیل خواهد شد زیرا محققان به تازگی برای ساخت ترانزیستور جدید تک اتمی فسفری استفاده کرده اند (فسفر خواص واکنش پذیری بسیار بالا و ساختمان اتمی شش وجهی و هادی جریان الکتریسیته) این اولین باری نیست که ترانزیستور تک اتمی ساخته می شود اما تک اتم در ترانزیستور جدید از موقعیت دقیقتری نسبت به تراتزیستور های تک اتمی پیشین برخوردار است که این ویژگی کارایی ترانزیستور جدید را افزایش می دهد. شیوهای به کار گرفته شده برای ساخت ترانزیستور های در آینده کاربردی خواهند بود به ویژه برای ساخت رایانه های کوانتومی می توانند کاربردی داشته باشند.

عملکرد ترانزیستور جدید تک اتمی فسفری

ترانزیستور در واقع توده ای از مواد رسانا است که میان دو الکترود که عملکردی مانند کلید خاموش و روشن دارند قرار است. پالس الکتریکی توسط یک الکترود دیگر تولید شده و با باز کردن کلید امکان جاری شدن جریان در میان ترانزیستور رابه وجود می آورد .ترکیب ترانزیستور ها برروی یک تراشه می تواند منجر به ساخته شدن مدارهایی با قابلیت محاسبات رایانشی شود .این درحالی است که یکی از اهداف کلی سازندگان تراشه های رایانه های کوچکتر شدن ترانزیستور ها است تا بتوانند قدرت رایانشی را در حجم کوچکتری بگنجانند.

ترانزیستور جدید تک اتمی فسفری [irp posts=”31″ name=”نحوی اتصال P-N دیود کریستالی ترانزیستور”]

محققان دانشگاه نیوساوث ولز برای تعیین دقیق تک اتم در ترانزیستور صفحه ای ترانزیستور صفحه ای سیلیکونی را با لایه ای از هیدروژن پوشش دادند سپس با استفاده از میکروسکپهای رویشی اتمهای هیدروژن رابر اساس الگویی دقیق از سطح لایه جدا کردند . افزودن گاز فسفین و حرارت دادن به آن باعث شد تا اتمهای فسفر که رسانا هستند با بحشهای خالی شده سیلیکونی ترکیب شده ویکی از اتمها خود را در شبکه سیلیکونی جا دهد.

نتیجه

نتیجه این کار شکل گیری چهار الکترود فسفری و یک تک اتم فسفر در مرکز این الکترود بود. یک جفت از الکترونها به واسطه فاصله ای 108 نانومتری از یکدیگر فاصله دارند و ایجاد ولتاژ میان آنها امکان جاری شدن جریان را در میان دو الکترود دیگر که به شکل عمودی ودرفاصله 20 نانومتری از یکدیگر واقع شده اند را از طریق تک فسفری به وجود می آورد. ترانزیستور جدید تک اتمی فسفری می تواند در مدارات مجتمع تاثیر بسیاری در افزایش آی سی ها و پردازنده ها و تراشه ها داشته باشد.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید