ولتاژ الکتریکی از حرارت با گرمای بدن

ولتاژ الکتریکی از حرارت با چسب پوستی! تا بحال برای شما پیش آمده است که در یک مکانی قرار گرفته باشیم که گوشی همراه ما شارژ نداشته باشد ! ونیاز فوری برای شارژ گوشی داشته باشیم ولی دسترسی به برق جهت شارژ گوشی نداشته ایم در الکترونیک مبحثی وجود دارد بنام تبدیل انرژی همان طور که می دانید طبق تئوری نیوتن کل انرژی در جهان ثابت است و از بین نمی رود.فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. مانند انرژی مکانیکی

[irp posts=”33″ name=”جاودانگی داده و اطلاعات در عصر دیجیتال”]

ژنراتور تبدیل به انرژی الکتریکی شده و انرژی الکتریکی موتور تبدیل به انرژی مکانیکی شده این تبادل همواره وجود دارد از این گونه تبادلها در کل هستی بسیار بسیار وجود دارد.

ولتاژ الکتریکی از حرارت با گرمای بدن

ولتاژ الکتریکی از حرارت با گرمای بدن

طبق قانون نیوتن هیچ انرژی از بین نمی رود بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود پس با هر منبع انرژی می توان انرژی الکتریکی تولید کرد تنها باید مبدل آن را ساخت. برای تولید الکتریسیته و ولتاژ الکتریکی از حرارت با گرمای بدن با چسب پوستی که گرمای بدن به انرژی الکتریک تبدیل میکند. این چسب از مواد ترموالکتریک اثر ترموالکتریک تبدیل مستقیم اختلاف دما به ولتاژ الکتریکی و یا برعکس آن است.

یک دستگاه ترموالکتریک وسیله‌ای است که در صورت وجود اختلاف دما در دو سر آن، یک اختلاف پتانسیل پدید می‌آید و برعکس در صورت اعمال ولتاژ به دو سر آن اختلاف دما ایجاد می‌شود. در ابعاد اتمی، گرادیان دمای اعمال شده سبب می‌شود تا حامل‌های بار در ماده از سر گرم به سر سرد حرکت کنند. ساخته شده است.

[irp posts=”190″ name=”جوهری حاوی گرافن با قابلیت پرینت و چاپ سریع”] دانشمندان با ساخت اولین نمونه ژنراتورهای پوستی در اندازه هفت سانتیمتر مربع موفق به تولید 40 تا 50 میکرووات برق شدند عملکرد بر چسب مبدل پوستی در تولید برق به اختلاف دمای محیط با بدن انسان بستگی دارد یعنی اختلاف دمای 3 درجه ای می تواند 40 تا 50 میکروات برق تولید کند برای شارژ یک گوشی یا نمایشگر را استفاده نمود.

]]]]> ]]>

دیدگاهتان را بنویسید